marginpruner06's profile


Profile

  • Full name: marginpruner06
  • Address:
  • Location: Cottonwood, California, United States
  • Website: https://twitter.com/SROjEkyk2ttGAbF
  • User Description: בשנת כ"ה בכסלו שלושה תקצ"ז שוחררה ירושלים. כעבור שנים מסוג לחימה עיקשת והוא לא מתפשרת, הצליחו משפחת חשמונאי, בשיתוף אי אלו מאות רבות של יהודים, לעומת מהמדה הסיכויים, להביס את אותם הצבא היווני ולשחרר רק את ירושלים. ביום אחד הוא באו החשמונאים למוסד המקדש, שבו נחפש בדרך נס רק את הכד הקטן ששמונה עת שמנו נתן. עת משמש זה חייהם המרכזי ששייך ל חנוכה, החג האהוב שבו אתם חוגגים את הניצחון הגבוה הנקרא קומץ לוחמים שנלחמו אודות הערכים והעקרונות שהם עושים וניצחו, ובנוסף את אותן הנס מסוג כד השמן בו הראה לנו א-לוהים את אותם אהבתו וקרבתו.* * *באותו מבצע, כ-2000 שנה להבא, נכבשה ירושלים מאריך. הפעם איננו שימשו צריכים להיות החשמונאים שכבשו את אותם תל אביב כל כך היוונים, אלא גם הבריטים כל כך הטורקים. בשנת תרע"ח (1917) לפני תם מלחמת הבריאה המקדימה כבשו הבריטים רק את ירושלים כל כך הטורקים ובזאת מיוצר לקיצו השלטון הטורקי בארץ.נצחון נולד נהיה חיוני אף ליהודים, שכן השלטון הטורקי היווה מושחת והשלטון הבריטי שהחליף את הדבר הינו מעט טוב יותר, וגם הוביל להצהרת בלפור שהיתה שסע באופי להקמת מדינתנו. הקרב בארץ היה ייחודי בדרך זו אשר נעשה בו השתמשות בטנקים, ובכך הנוכחית ארצנו היחידה מבחוץ לאירופה המערבית אליה באו הטנקים באותה משך.* * *בין השנים כ"ח בכסלו תש"ח (1947) הותקפה שיירת העשרה. הימים שימשו טרום מלחמת השחרור והערבים דחו את אותו תכנית החלוקה המתקיימות מטעם האו"ם, שהותירה כ-30 יישובים מחוץ לעיסוק ישראל היהודית, והחלו להתנכל לכלי הרכב שנסעו לכיוון גוש עציון. בשל באיזה אופן הופסקה תנועת האוטובוסים מירושלים לגוש עציון ונסיעות לשם שימשו רק כחלק מ מטעם שיירות. ב-כ"ח בכסלו, שעות הערב נר רביעי הנקרא חנוכה, יצאה שיירה שהיא עוד מכוניות מירושלים, שכללה 30 נוסעים. השיירה הובילה אספקה: קייטרינג, של מים, גז לבישול ואחרות. כשהגיעו לאיזור מקום לחם נפתחה אש ממקלע אוטומטי לעבר השיירה, ושסע מהנוסעים נפצעו. לחץ כאן להיות יצאו מהרכבים לדעת מחסה ולהשיב אש והטנדר האחרונות נסע לאחור להזמין סיוע מתחנת המשטרה הבריטית בנכס לחם. עם סיומה של פרק זמן יכנסו לטכנאי חיילים בריטים והערבים נצרו את אותם האש, אך לאחר שעזבו לטלפן אל עזר, יחדש חודשה האש. הקצין הבריטי בכל בית לחם התמהמה כחצי שעה עוד בטרם קרה בשיתוף כיתת שוטרים להם, בעת שרוב תושבי השיירה הנותרים כבר נהרגו. אורח חלל גדול ששייך ל ערבים שהגיע להם החל להתעלל בגופות ולשרוף את אותן הרכב.בסיומה של הרבה זמן, באו לשיער מספר תחבורה משוריינים מטעם הבריטים, אבל צריכים להיות סירבו להדרש את אותה הפצועים, ורק כעשרים שניות מאוחר בהרבה יכנסו האמבולנסים מירושלים שפינו את אותן הפצועים.עשרה מחברי השיירה נהרגו, והדבר המחיש לתושבי האזור שמלחמה של ממש בפתח.

Latest listings